Fogalomtár

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A
adatgyűjtésAz alközpontok a rajtuk keresztül generált forgalomról (telefonhívás) tarifarekordot készítenek, amely leírja az adott hívás jellemző paramétereit. Az adatgyűjtés az a folyamat, amikor az alközpontok által küldött tarifarekordokat valamilyen SW vagy HW összegyűjti, tárolja.
GPRS adatgyűjtésGPRS adatgyűjtésről beszélünk, amikor az adatot (tarifarekordot) szolgáltató eszköz és az azt fogadó eszköz mobil adatkapcsolaton keresztül kommunikál egymással.
soros adatgyűjtésSoros adatgyűjtésről beszélünk, amikor az adatot (tarifarekordot) szolgáltató eszköz és az azt fogadó eszköz soros kábelen keresztül kommunikál egymással.
hardveres adatgyűjtésHardveres adatgyűjtésről beszélünk, amikor az alközpont valamilyen adatgyűjtő eszköznek (ez lehet adatgyűjtő doboz, vagy GPRS adatgyűjtő eszköz) küldi a tarifarekordjait.
szoftveres adatgyűjtésSzoftveres adatgyűjtésről beszélünk, amikor az alközpont által küldött tarifarekordokat valameilyen program fogadja. A legjellemzőbb ilyen program maga a díjelszámoló rendszer.
adatgyűjtő eszközOlyan HW elem, amely alkalmas a tarifarekordok gyűjtésére, ideiglenes tárolására, archiválására és szükség szerint továbbküldésére egy másik eszköz (SW) számára.
adatgyűjtő dobozHagyomásnyos adatgyűjtő eszköz. Az alközponti forgalmat soros porton keresztül, vagy LAN-on keresztóül képes gyűjteni, majd a doboz kiolvasása is ugyanezen a két csatornán keresztül valósítható meg. Integrálható bele modem és szünetmentes tápegység is. Kapacitása 1, 2 vagy 4 Mb lehet.
GPRS adatgyűjtő eszközEgy GPRS modem és egy CompArgo által fejlesztett adatgyűjtő szoftver együttese. Az alközponti forgalmat soros porton keresztül gyűjti, majd a rekordokat mobil adatkommunikációval, on-line módon küldi tovább. Tároló kapacitása 2 Mb, de az on-line jelleg miatt ez sohasem kerül kihasználásra. Mobil adatkártya van benne.
GPRS modemAudiotel Industrial Plus eszköz, amelyre egy CompArgo által fejlesztett adatgyűjtő szoftvert telepítve GPRS adatgyűjtő eszközt kapunk.
alközpontAz az eszköz, amely lehetővé teszi a távközlési szolgáltatóktól vásárolt vonalak mellékekre történő elosztását az adott cégen belül. Minden olyan funkciót megvalósít, ami egy telefonhasználó számára természetes: személyi kódok használata, hívástartás, hívástovábbítás stb.
hagyományos alközpontA CompArgo terminológia szerint a hagyományos alközpont a PBX környezetet, analóg vagy ISDN vonalak használatát jelenti.
IP alközpontVoIP technológiára épülő alközpont (pl. Cisco). Alkalmas analóg és ISDN vonalak kezelésére, de alkalmas IP irányú vonalak kezelésére is. Az IP alközpontok funkcionalitása sokkal bővebb, mint a hagyományos alközpontoké.
analóg telefonszolgáltatásAz analóg telefonszolgáltatás a telekommunikáció legrégibb formája, amely egyetlen hangcsatornát biztosít, és egy telefonszám kapcsolható hozzá.
árazásA díjelszámoló rendszerek egyik funkciója. Az a folyamat, amikor az adott telefonhívásról, az alközpont által készített tarifarekordhoz hívásdíj kerül meghatározásra. A hívás díját elsősorban a következő paraméterek befolyásolják: hívás hossza, iránya, időtartama, szolgáltatói díjcsomag percdíja stb.
ártáblaA díjelszámoló rendszer által használt adathalmaz, amely az adott díjcsomag árazást befolyásoló paramétereit írja le, mint pl.: percdíjak a különböző irányokba, elszámolási időegység, kapcsolási díj stb.
Asterisk telefonközpontA terjedő VoIP megoldásokat támogató nyílt forráskódú Asterisk egy IP-PBX szoftver, mely a hagyományos telefon alközpontok számára komoly kihívást jelent. Képes egy egyszerű számítógépet kommunikációs szerverré alakítani.
Az alkalmazás kis, közép de akár call centerek számára is tökéletes megoldásokat kínál a gyakorlati felhasználáshoz.
B
-
C
CDRA tarifarekord angol nyelvű rövidítése: Call Detail Record.
credit funkcióA díjelszámoló rendszerek kiegészítő modulja. Segítségével mellékhez vagy személyi kódhoz keretösszeg rendelhető, amit ha "elfogyaszt" a felhasználó, a modul letiltja az ellenőrzött melléket vagy PIN-t. Nem minden alközpont mellett működik.
D
díjelszámoló rendszerOlyan szoftver, amely feldolgozza a telefonhívásokról készült tarifarekordokat, megfelelően beárazza azokat és számtalan lekérdezési lehetőséget biztosít a forgalom riportolására, elemzésére. Az adott cég hierarchikus felépítését költséghely-struktúrában (fa szerkezet) jeleníti meg, ahol a költséghelyeken mellékek, személyi kódok, mobil számok és témakódok lehetnek.
CompArgo for DOSA CompArgo DOS alapú díjelszámoló rendszere.
CompArgo FundamentA CompArgo Windows alapú díjelszámoló rendszere. Használ adatbázisokat.
CompArgo TurboA CompArgo Windows alapú díjelszámoló rendszere. Nem használ adatbázisokat.
E
egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásAzon elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek meghatározott minőségben, a Magyar Köztársaság területén bárhol, minden felhasználó számára megfizethető ár ellenében igénybe vehetők.
elektronikus hírközlési szolgáltatásJelek teljesen vagy nagyrészt más részére, elektronikus hírközlő hálózaton történő átviteléből, és ahol értelmezhető irányításából álló, akár ellenszolgáltatásért, akár anélkül nyújtott szolgáltatás.
elektronikus hírközlési szolgáltatóElektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó és a teljesen vagy elsősorban nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt elektronikus hírközlő hálózat és kapcsolódó berendezései felett rendelkezési, vagy használati jogot gyakoroló természetes, illetıleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
előfizetési díjA szolgáltatói számlának az a része, amit azért fizet a felhasználó, hogy az adott vonalat használja. Fix díj, független a forgalomtól. A forgalmi díjakkal kiegészülve együttesen alkotják a szolgáltatói számlát.
előfizetőOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll.
F
forgalmi díjA szolgáltatói számlának az a része, amit a számlázási időszakban bonyolított hívások után fizet a felhasználó. Az előfizetési díjjal, vagy díjakkal kiegészülve együttesen alkotják a szolgáltatói számlát.
G
-
H
hívásazonosító táblaA díjelszámoló rendszerek árazási funkciójánál szerepet játszó táblázat. A hívott szám alapján segít eldönteni, hogy az adott hívás hová irányult (pl.: különleges tudakozó, helyi, USA-mobil, Izrael vezetékes, Pécs, távszavazás stb.).
hívásrészletezőA távközlési szogáltatók által biztosított elektronikus hívásrészletező (jellemzően csv kiterjesztéssel) tartalmazza a számlázott időszak összes telefonhívását.
I
IoTInternet of Things (a dolgok Internete), mely azokat a komplex kommunikációs rendszereket jelöli, ahol a különböző fizikai információkat szenzorok érzékelik és ezeket az információkat - folyamatosan gyűjtve – valamilyen internet kapcsolaton keresztül tároló és feldolgozó eszközökhöz (szoftverekhez) továbbítják. A továbbítás jellemző eleme a felhő (cloud compulting), melyen keresztül a feldolgozó és kiértékelő szoftverek adatokat kapnak és felhasználói igényeknek megfelelő lépéseket, folyamatokat indítanak.
Ipar 4.0A technika fejlődésének a 4. forradalmi változást hozó szakasza. (Korábban: 1. a gőzgéphez köthető klasszikus ipari forradalom, 2. az ipari – közlekedési - távközlési forradalom, a benzinmotortól a színes televíziózásig, 3. az ipari tudományos forradalom a mikrohullámtól az internet használaton keresztül, az űrhajózás első szakaszáig.) Az Ipar 4.0 tulajdonképpen egy még nem lezárul informatikai forradalom, melynek fő elemei: az IoT (dolgok internete) kiszélesedése, az M2M („gépek” közti folyamatos, interneten keresztüli kapcsolatok) elterjedése, a mesterséges intelligencia térhódítása az ipar, a társadalom és a napi élet területein, a „Big data” ( komplex technológiai környezet az extrém nagy méretű, gyorsan változó és változatos tartalmú adatállományok feldolgozásához ) és néhány ma még nem vagy csak kevésbé ismert megoldás az internethasználatban.
ISDN2 telefonszolgáltatásAz ISDN2 telefonszolgáltatás két hangcsatornát biztosít, amelyeken keresztül két egyidejű hívás bonyolítható. A csatornák egymástól teljesen függetlenek, mind hívás-kezdeményezésre, mind bejövő hívások fogadására alkalmasak.
Az ISDN2 alapszolgáltatás pont-multipont konfiguráció esetén 1 vagy 2, pont-pont konfiguráció esetén pedig 10 db telefonszámot tartalmaz, amelyhez további számok 10-es és 100-as csomagokban rendelhetőek.
ISDN30 telefonszolgáltatásAz ISDN30 szolgáltatás harminc hangcsatornát biztosít, amelyeken keresztül harminc egyidejű hívás bonyolítható. A csatornák egymástól teljesen függetlenek, mind hívás-kezdeményezésre, mind bejövő hívások fogadására alkalmasak.
Az IDN30 alapszolgáltatás 100 db telefonszámot tartalmaz, melyhez további számok 100-as csomagokban rendelhetőek
J
-
K
költséggazdálkodásA CompArgo szempontjából a költséggazdálkodás a telco költségek optimalizálását, elosztását jelenti a különböző költségviselők között.
költséghely struktúraA díjelszámoló rendszerekben leképezhető a cég hierarchikus (fa) struktúrája. A struktúra gócpontjai tulajjdonképpen a költséghelyek, ezekhez lehet rendelni mellékekeket, személyi kódokat, témakódokat, mobilokat és fővonalakat.
fővonalA díjelszámoló rendszerekben megjelenő logikai vonal azonosító. Ez nem egyezik meg a fővonal kapcsolási számával.
mellékA díjelszámoló rendszerekben megjelenő mellékek (végberendezések) száma.
PINAz alközpontoknál használt személyi kódok díjelszámoló rendszerekben megjelenő sorszáma, vagy maga a személyi kód (alözpont típusától függ).
mobilA díjelszámoló rendszerben megjelenő (céges) mobiltelefonok hívószáma. A mobiltelefonok forgalmát a mobil szolgáltató által biztosított elektronikus hívásrészletező biztosítja.
témakódA díjelszámoló rendszerben megjelenő, hívás témájára utaló kód. Nem minden alközpont alkalmas témakódok használatára.
L
lekérdezésA díjelszámoló rendszer listázás funkcióján keresztül különböző riportok készíthetők a feldolgozott forgalomról.
M
Mobil adapterAlközpontba integrálható eszköz, vagy kapcsolat a mobil szolgáltatóval (bérelt vonal), ami lehetővé teszi, hogy a mobil forgalmát ezenkeresztül generálja a cég. Ezzel a megoldással nagymértékben csökkenthető a mobil irányú telefonköltség.
N
nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóOlyan elektronikus hírközlési szolgáltató, aki nyilvánosan elérhető, hálózati szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt az előfizetők számára.
O
-
P
-
Q
-
R
riportMásként: lista. A díjelszámoló rendszerek lehetőséget biztosítanak a feldolgozott tarifarekordok struktúrált (szűrt, halmozott) lekérdezésére.
S
számhordozásA vezetékes előfizetői szám hordozása nem jelent mást, mint mikor az Ügyfél a meglévő előfizetői hívószámát megtartja, miközben telefonos szolgáltatót vált. Ezen szolgáltatás legnagyobb előnye, hogy ezáltal megtakaríthatja a szolgáltató váltásból fakadó egyéb kommunikációs és marketing költségeket (pl. új névjegykártya nyomtatása). Továbbá, a havi előfizetési díjából és a percdíjakból is jelentős összeget takaríthat meg cége számára!
számlaA díjelszámoló rendszerek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a feldolgozott tarifarekordokból számla készüljön. A számla mind tartalmában, mint felépítésében igazodik a távközlési szolgáltatók számláihoz.
számlázási időszakAz az időintervallum, amelyre a számla vonatkozik. Szolgáltatói számlák esetén ez jellemzően a hónap első és utolsó napja közötti időszak.
szenzorValamely fizikai jellemző közvetlen érzékelésére alkalmas elektronikus (néha elektromechanikus) eszköz. Jellemző felhasználási területük az IoT (a dolgok internete) rendszerek. Az érzékelt jellemzők gyakoribb típusai:
- hőmérséklet
- páratartalom
- UV sugárzás
- lézer sugárzás
- légnyomás
- légmozgás (sebesség, irány)
- hangrezgés
- különböző gázok jelenléte
- tárgyak helyzete
- tárgyak mozgása
- vízszint
- föld (vagy egyéb porózus anyagok) nedvesség tartalma
- mágneses mező
- stb.
szolgáltatásokA CompArgo Kft. olyan "terméke", amely elősegíti, támogatja vagy elvégzi az adott cég tarifikációval kapcsolatos teendőit.
adattrezor szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a tarifarekordok gyűjtésével és tárolásával lehetővé válik a későbbi adatfeldolgozás.
CAnet szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a CompArgo WEB-es lekérdező felületet biztosít a forgalom lekérdezhetőségére a felhasználók számára.
comHouse szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a teljes telco ügyintézést a CompArgo végzi a felhasználók számára (szerződéskötés szolgáltatókkal, számlázás, befizetések ellenőrzése stb.).
comMan szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a CompArgo mobil flottakezelést biztosít a felhasználók számára, vagy telco rendszerének üzemeltetését támogatja tanácsokkal, innovatív ötletekkel.
szerviz szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a CompArgo prioritással kezeli a felhasználó bejelentéseit és hárítja el a díjelszámoló rendszerében fellépő hibákat.
szoftverkarbantartás szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a díjelszámoló rendszert a felhasználó üzemelteti, de a CompArgo tartja karban.
tarifaadat-feldolgozás szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a CompArgo végzi a díjelszámolással kapcsolatos összes teendőt, a felhasználók csak a „végeredményt” kapja meg.
távfelügyelet szolgáltatásA CompArgo azon szolgáltatása, amikor a CompArgo távolról észreveszi és jelzi, ha bármilyen anomáliát tapasztal a Felhasználó rendszerében.
szolgáltató előválasztásSzolgáltató előválasztás esetén az Előfizető nyilatkozatot tesz előválasztási igényéről.
Ezen nyilatkozat alapján a hozzáférést biztosító szolgáltató köteles az igényelt hívásirányokat a választott szolgáltató hálózatára automatikusan átirányítani. Az átirányítást követően az Előfizető a hozzáférésekre vonatkozó előfizetési díjakat továbbra is a hozzáférést biztosító szolgáltató felé, a megadott irányokban bonyolított telefonforgalmát pedig a választott szolgáltató felé fizeti.
szolgáltatói számlaAdott számlázási időszakra vonatkozó előfizetési díjak és forgalmi díjak összessége.
T
tarifarekordMinden alközpont képez egy rekordot a rajta keresztül generált forgalomról. A rekord olyan mezőkből épül fel, amelyek egyértelműen leírják a hívás minden objektív paraméterét (pl.: hívott szám, hívás időpontja, hívás időtartama, fővonal, mellék, PIN stb.). A díjelszámoló rendszer ezeket a nyers tarifarekordokat dolgozza fel és látja el újabb, ügyfélfüggő mezőkkel (hívás díja, hívás iránya, destináció megnevezése stb.). Tarifarekord képződhet bejövő, belső és kimenő hívásokról egyaránt.
távközlési szolgáltatóLd. nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató. A szolgáltató rendelkezhet teljes "hívásirány portfólióval" (pl.: Magyar Telekom, Invitel, UPC); lehet mobil szolgáltató (pl.: Telenor); vagy alternatív szolgáltató, aki egy adott hívásirányra hegyezi ki a szolgáltatását (pl.: BT - nemzetközi hívásirány).
TCP/IPInternetes protokoll. A CompArgo "számára" LAN-os adatátvitelt jelent.
telcoA telekomminukációs szó "közkedvelt" rövidítése.
telekommunikációs rendszerA CompArgo értelmezésében magába foglalja az alközpontot, a kapcsolódó routereket, switcheket, végkészülékeket és az egyéb telepített HW elemeket (pl.: CompArgo adatgyűjtő doboz).
U
-
V
VoIPA Voice over Internet Protokoll nem más, mint a hang útjának biztosítása az interneten keresztül (Internet telefon) kiváló minőségben.
VoIP telefonA VoIP telefon, más néven SIP telefon vagy softphone lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármely SIP, mobil- vagy vezetékes telefonra telefonálhasson a VoIP segítségével. Így a hangot a hagyományos PSTN rendszer helyett az internet közvetíti.
A VoIP telefon lehet egy egyszerű szoftver-alapú softphone vagy egy olyan hardver-eszköz, amely a megszólalásig hasonlít a hagyományos telefonokra.
A VoIP telefonok néhány megszokott tulajdonsága: hívóazonosító, hívásparkolás, hívástovábbítás és hívásvárakoztatás.
W
-
X
-
Y
-
Z
-