Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja tájékoztatni Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: CompArgo Számítástechnikai, Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   székhely: 1027 Budapest, Jurányi utca 9.;
   képviseli: Dömötör Sándor ügyvezető;
   cégjegyzékszám: 01-09-262090; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
   adószám: 10822942-2-41;
   honlap: www.compargo.hu;
   e-mailcím: adatkezeles@compargo.hu;
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”).

Adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Az adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapjának nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Az interneten keresztül történő adatközlés során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelés célja

Ön egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és annak az Adatkezelő weboldalán keresztüli beküldésével kérdéseket, kéréseket fogalmazhat meg Adatkezelő számára.

Ezen szolgáltatásfejlesztésre, ügyfél-elégedettség növelésre és közvetlen üzletszerzésre irányuló tevékenységét Adatkezelő kifejezetten az Ön hozzájárulásával végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére az Adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségét.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelést az Ön előzetes önkéntes hozzájárulásával (választógomb kipipálása) biztosítunk. Adatait természetesen nem köteles megadni, ilyen esetben azonban nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot.

 1. A kezelt adatok köre

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét, telefonszámát, email címét és az Ön által képviselt cég nevét lehet megadnia. A név és az e-mail cím kötelező mezők, melyek ismerete elengedhetetlen a kapcsolatfelvételhez.

 1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat vagy

 • az Ön közvetlen hozzájárulásának visszavonásáig; vagy
 • a kapcsolatfelvételi űrlapon megfogalmazott kérés, kérdés megtárgyalásának végéig

kezeljük.

Bármely feltétel teljesülése esetén adatait azonnal és végérvényesen töröljük.

A közvetlen hozzájárulás visszavonásáról az adatkezeles@compargo.hu e-mail címre küldött levéllel tud rendelkezni.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő önállóan végzi, nem vesz igénybe Adatfeldolgozót.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek, ill. külföldre nem történik.

 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe: https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg a CompArgo Kft.-nek mint adatkezelőnek.

Amennyiben felmerülne bármilyen kérdése, kérése az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon bizalommal az adatkezelésért felelős munkatársunkhoz az adatkezeles@compargo.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. november 10.