CompArgo Fundament

Az ügyfelek az egyes távközlési szolgáltatóktól, pontos és igény szerint részletes számlát kapnak az általuk kezdeményezett forgalomról. Jogos elvárás azonban, hogy pontos információkkal rendelkezhessenek arról, hogy szervezeten belül kik generálták, hol keletkezett ez a forgalom.

Ehhez nyújt segítséget a CompArgo Fundament Díjelszámoló Rendszer.

Az alközponton keresztül generált akár kimenő, akár bejövő, akár belső forgalomról minden esetben képződik egy tarifarekord, amely leírja az adott hívás jellemző paramétereit. A díjelszámoló rendszer ezt a rekordot dolgozza fel, tárolja (adatbázisban, vagy szekvenciális állományban) és elemzi a benne lévő információkat. A rekordokhoz (hívásokhoz) ár is rendelhető az egyes szolgáltatók árstruktúrájának megfelelően vagy a Felhasználók egyedi díjcsomagjának megfelelően. A feldolgozott, beárazott hívások csoportosíthatók, lekérdezhetők. A rendszer működése automatizálható, a különböző funkciók elindítása időzíthető.

A Fundament rendszerben modellezni lehet az adott cég (vagy cégcsoport) vállalati hierarchiáját. Ez az ún. költséghely-struktúra tartalmazza magukat a költséghelyeket, de tartalmazza a forgalmat bonyolító fővonalakat, mellékeket, személyi-kódokat, sőt, még a Felhasználók mobil számait is! A költséghely-struktúra nem csak a forgalom csoportosítását teszi lehetővé, hanem a lekérdezés is történhet ennek megfelelően. Eredményül könnyen ellenőrizhetővé, eloszthatóvá válik az adott cég összes felmerülő telefonköltsége, azaz hatékony költséggazdálkodás valósítható meg!

A CompArgo Fundament rendszer bármilyen alközponti környezetben képes üzemelni. Egy feltétele van a működésnek: valamilyen módon képződjenek tarifarekordok, amelyeket fel lehet dolgozni.

Miért előnyös a CompArgo Fundament Díjelszámoló Rendszer használata? Mert segítségével:

  • csökkenthető a telefonköltség (költségcsökkentés);
  • megoldható az akár alközponton keresztül, akár céges mobiltelefonon keresztül generált magán hívások kezelése (telco kiadás helyett bevétel);
  • a költségek valós költségviselőhöz rendelhetők (költségallokáció);
  • optimalizálható az alközponti rendszer (optimalizálás);
  • nagy mértékben lehet támogatni a telco számlák kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos folyamatokat (munkaerő megtakarítás);
  • riportok készíthetők a kimenő telefonforgalomról, feltárhatók a hívási szokások, trendek stb. (kimenő telefonforgalom elemzése);
  • mérhető és elemezhető a bejövő és a belső telefonforgalom is, amire a telefonszolgáltatóknak nincs rálátása (bejövő és belső telefonforgalom elemzése);
  • a különböző telefonszolgáltatók forgalmi adatai (vezetékes szolgáltató, mobil szolgáltató, alternatív szolgáltató nemzetközi irányban stb.) egy rendszerben kezelhetők (felmerülőtelcoköltségeket egy rendszerben láthatók).