comFund – CompArgo Fundament díjelszámoló rendszer

A CompArgo Fundament cégünk minden igényt kielégítő, professzionális, desktop környezetben működő díjelszámoló rendszere. Kiváló alternatívája a CompArgo.NET szolgáltatásnak, ha Ön önállóan, a saját hálózatán belül szeretné a tarifikációs feladatit elvégezni.

Miért van szükség díjelszámoló rendszerre?

Az ügyfelek az egyes távközlési szolgáltatóktól, pontos és igény szerint részletes számlát kapnak az általuk kezdeményezett forgalomról. Jogos elvárás azonban, hogy pontos információkkal rendelkezhessenek arról, hogy szervezeten belül kik generálták, hol keletkezett ez a forgalom.
Ebben nyújt segítséget a CompArgo Fundment díjelszámoló rendszer.

A CompArgo Fundament alapfunkciói

Adatgyűjtés

Bármilyen alközpontból (soros port, TCP/IP, XML- vagy CSV file, adatbázis) vagy szolgáltatói hívásrészletezőből.

Költséghely-struktúra kezelés

Vállalat hierarchikus felépítésének leképezése, mellékek, PIN-ek, fővonalak megjelenítése a fában.

Automatikus listaküldés

A listakészítés és az elkészült listák meghatározott címekre vagy tárhelyekre való elküldése automatizálható.

Kényelmi funkciók

Fővonali kihasználtság, CREDIT funkció, beépített távfelügyeleti modul.

Árazás

Folyamatosan frissülő országon belüli és nemzetközi hívásirány meghatározás, jelenlegi árazási algoritmusok és díjcsomagok kezelése

Listázás

Számtalan beépített és személyre szabható lista. A szűrő- és halmozási feltételekkel az elkészíthető riportok száma megsokszorozható.

Időzített feladatok

A rendszer megtanítható feladatsorok elvégzésére, ráadásul a feladatok végrehajtása ütemezhető.

Milyen eredmények érhetők el
a CompArgo Fundament díjelszámoló rendszer használatával?

Költségcsökkentés
A telekommunikációs forgalom mérése, riportolása és a dolgozók felé a folyamatos kontroll kommunikálása forgalom csökkentő hatású.
Telco kiadás helyett bevétel
Megoldható az akár telefonközponton keresztül, akár céges mobiltelefonon keresztül generált magán hívások kezelése (vélelmezett magánhasználat utáni járulékok csökkentése), adott esetben dolgozóra terhelése (bevétel a cég számára). (Részletek a comMan szolgáltatásnál.)
Költségallokáció
A költségek a valós költségviselőhöz rendelhetők.
Működési környezet optimalizálás
A Fundament segítségével optimalizálható az alközponti rendszer (forgalomelemzések, fővonali kihasználtság meghatározása).
Munkaerő és munkaidő megtakarítás
A Fundament nagy mértékben támogatja a telco számlák kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos folyamatokat.
Telefonforgalom elemzése
Riportok készíthetők a kimenő mellett a bejövő és belső forgalomról is. Erre egy telefon szolgáltatónak nincs rálátása.
Felmerülő telco költségek egy rendszerben láthatók
A különböző telefonszolgáltatók forgalmi adatai (vezetékes szolgáltató, mobil szolgáltató, alternatív szolgáltató nemzetközi irányban stb.) egy rendszerben kezelhetők.
Költségcsökkentés
A telekommunikációs forgalom mérése, riportolása és a dolgozók felé a folyamatos kontroll kommunikálása forgalom csökkentő hatású.
Telco kiadás helyett bevétel
Megoldható az akár telefonközponton keresztül, akár céges mobiltelefonon keresztül generált magán hívások kezelése (vélelmezett magánhasználat utáni járulékok csökkentése), adott esetben dolgozóra terhelése (bevétel a cég számára). (Részletek a comMan szolgáltatásnál.)
Költségallokáció
A költségek a valós költségviselőhöz rendelhetők.
Működési környezet optimalizálás
A Fundament segítségével optimalizálható az alközponti rendszer (forgalomelemzések, fővonali kihasználtság meghatározása).
Munkaerő és munkaidő megtakarítás
A Fundament nagy mértékben támogatja a telco számlák kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos folyamatokat.
Telefonforgalom elemzése
Riportok készíthetők a kimenő mellett a bejövő és belső forgalomról is. Erre egy telefon szolgáltatónak nincs rálátása.
Felmerülő telco költségek egy rendszerben láthatók
A különböző telefonszolgáltatók forgalmi adatai (vezetékes szolgáltató, mobil szolgáltató, alternatív szolgáltató nemzetközi irányban stb.) egy rendszerben kezelhetők.

CompArgo Fundamet díjelszámoló rendszer
üzemeltetését támogató szolgáltatásaink

A Support szolgáltatás célja a díjelszámoló rendszer üzemeltetésének és karbantartásának rugalmas módon, az igényekhez igazodva történő támogatása. A szolgáltatás egyaránt tartalmazza azon tevékenységek elvégzését, melyeket bizonyos időközönként mindenféleképpen ajánlott teljesíteni (pl. SW karbantartás) és azon tevékenységek elvégzését is, amelyek időben és tartamban is igazodnak az Ügyfél igényeihez (pl. helyszíni üzemeltetés-támogatás).

A szolgáltatás az alábbi tevékenységek elvégzését tartalmazza:

 • Telco tanácsadás.
 • Szerviz rendelkezésre állás.
 • Távoli vagy szükség esetén helyszíni hibaelhárítás.
 • Díjelszámoló rendszerek legfrissebb verzióinak szállítása, telepítése.
 • Oktatás az új rendszerről és dokumentáció biztosítása.
 • Árazással kapcsolatos állományok (hívásazonosító táblázatok, ártáblák, árazó program‐modulok) karbantartása, frissítése.
 • A rendszer szükséges mentéseinek elvégzése, fölösleges adatok törlése, winchester karbantartás (mentés, archiválás).
 • Díjelszámoló rendszer karbantartása, igény szerinti konfigurálása.
 • Üzemeltetés támogatás, helyszíni support.
 • Fejlesztő kapacitás biztosítása, az egyedi, „kis” szoftverfejlesztések elvégzéséhez.

Napjainkban számtalan olyan alkalmazás vagy berendezés működik, amelyek megállása, működési zavara adatkieséshez, hibás végtermékhez, ezáltal anyagi veszteséghez vezet. A felhasználók és üzemeltetők elemi érdeke, hogy a megfelelő működésről rendszeres visszajelzést kapjanak, és talán még inkább fontos az, hogy a hibás működésről minél előbb tudomást szerezzenek.

A CompArgo Kft. a fentiekben leírtak miatt fejlesztette ki CompArgo.TFR távfelügyeleti rendszerét.

A rendszer folyamatosan fogadja és elemzi a távfelügyelt berendezés vagy szoftver státuszjelentéseit és amennyiben az előre meghatározott feltételek szerint hibát (eseményt) valószínűsít, azt jelzi az üzemeltetőknek. A jelzés történhet a CompArgo.TFR rendszer felhasználói felületén, de igény esetén lehetséges e-mail küldése is a megadott címekre.

A CompArgo.TFR Távfelügyeleti rendszer jelenleg a CompArgo Kft. díjelszámoló rendszereivel (CompArgo Turbo és CompArgo Fundament) képes együtt dolgozni, de igény esetén egyéb „eszközök” távfelügyelete is könnyen illeszthető a rendszerbe az ún. státusz csomag értelmező modul testre szabásával.

Oxford értelmező-szótár szerint: Az adat egyfajta nyersanyag, amelynek feldolgozásával információ keletkezik, és amelyből az emberi tapasztalatok és képességek révén tudás lesz.

Az adat érték. Az Adattrezor szolgáltatás fő célja, az adatok hosszú távú, biztonságos archiválása és megőrzése úgy, hogy a felhasználók rugalmasan hozzáférhessenek azokhoz. Ezt a célt szolgálja a CompArgo adatszervere (Adattrezor), valamint a hozzá kapcsolódó web-es lekérdező felület.

Olyan Felhasználók számára javasoljuk ezt a szolgáltatást, akiknek jelenleg nincs szükségük az adott információra, de alkalmanként, vagy a jövőben előfordul(hat)nak olyan szituációk, amikor hasznosak lehetnek ezek a nehezen, vagy nem reprodukálható adatok.

Az Adattrezor szolgáltatás pillanatnyilag az alközponti tarifarekordok kezelésére van optimalizálva. Szükség lehet ezekre a hívásadatokra például:

 • egy dolgozó azonnali kilépésekor;
 • vita rendezésére telefonos szolgáltatóval;
 • adott hívás paramétereinek megszerzéséhez (pl. bombariadó);
 • telco infrastruktúra tervezéséhez (pl. mennyi mobil vonalra van szükség);
 • költségtervezéshez;
 • jövőbeli díjelszámoló rendszerben történő feldolgozáshoz.